Wymagania edukacyjne dla klas 8

Wymagania edukacyjne informatyka   

 Wymagania edukacyjne geografia 

Wymagania edukacyjne język polski

Wymagania edukacyjne język rosyjski

Wymagania edukacyjne matematyka

Wymagania edukacyjne religia

Wymagania edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie 

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne wiedza o społeczeństwie 

Wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa 

 Wymagania edukacyjne biologia 

Wymagania edukacyjne chemia

 Wymagania edukacyjne fizyka

 

Wymaganie edukacyjne język angielski