Wymagania edukacyjne dla klas 7

Wymagania edukacyjne informatyka  

 Wymagania edukacyjne matematyka 

Wymagania edukacyjne fizyka

 Wymagania edukacyjne chemia

Wymagania edukacyjne geografia

Wymagania edukacyjne biologia 

Wymagania edukacyjna język rosyjski
 

Wymagania edukacyjne język polski  

Wymagania edukacyjne muzyka  

Wymagania edukacyjne religia  

Wymagania edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie  

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne 
 Wymagania edukacyjne język angielski