Wymagania edukacyjne dla klas 5

Wymagania edukacyjne z informatyki

 Wymagania edukacyjne z matematyki 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego 

Wymagania edukacyjne z biologii

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z historii

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego

Wymagania edukacyjne z muzyki

Wymagania edukacyjne z plastyki

Wymagania edukacyjne z techniki

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

 Wymagania edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie

 Wymagania edukacyjne z religii