Wymagania edukacyjne dla klas 4

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa 4    

 Wymagania edukacyjne z matematyki klasa 4    

 Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa 4   

  Wymagania edukacyjne z przyrody klasa 4


 

 Wymagania edukacyjne z historii klasa 4    

 Wymagania edukacyjne z muzyki klasa 4    

Wymagania edukacyjne z plastyki klasa 4    

Wymagania edukacyjne z techniki klasa 4    

 

Wymagania edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie klasa 4   

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa 4    

 Wymagania edukacyjne z religii klasa 4