Wymagania edukacyjne dla klas 1-3

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej.


 

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej.

 

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy pierwszej.

 

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej.

 

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy trzeciej.