Dyrekcja szkoły

 

 

Pani mgr Mirosława Renata Swędra od września 2018 roku

dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszkowie.
Nauczyciel biologii oraz matematyki z wieloletnim stażem pracy.

 

 

 

  

 

 

 

Pan mgr Krzysztof Szczęśniak

wicedyrektor
Z wykształcenia nauczyciel historii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół w Wojcieszkowie

 • język polski - Urszula Szewczyk, Halina Jalowska, Jadwiga Jeż
 • język angielski - Agnieszka Czerska-Ciołek, Emilia Wiśniewska, Monika Ochnik, Sylwia Parysek
 • język rosyjski - Bożena Zacharska
 • edukacja wczesnoszkolna - Iwona Wisniewska - Bujak, Barbara Krasuska, Monika Łazuga, Jadwiga Gryglicka, Teresa Szczęśniak, Danuta Woźniak
 • oddział przedszkolny - Urszula Ociesa
 • historia - Krzysztof Szczęśniak, Elżbieta Dzido
 • biologia - Mirosława Swędra, Krzysztof Maros
 • geografia - Krystyna Ociesa
 • fizyka - Krystyna Mazurek, Elżbieta Śliwińska
 • chemia - Jacek Dudziński, Krystyna Mazurek
 • matematyka - Marzena Suchodolska, Mariola Dudzińska
 • informatyka - Jacek Dudziński,
 • muzyka - Jolanta Madej, Krzysztof Maros
 • plastyka - Jolanta Madej
 • przyroda - Jolanta Madej
 • religia - ks. Artur Wojtkowicz, s.Grażyna Stypułkowska, Renata Małyska
 • technika - Elżbieta Śliwińska
 • wychowanie fizyczne - Krzysztof Maros, Agnieszka Józwik, Tomasz Niewęgłowski
 • wychowanie przedszkolne - Barbara Strzyżak, Monika Chmielewska, Beata Osiak, Beata Szymecka, Renata Szydlarska, Aleksandra Włodarczyk
 • wychowanie do życia w rodzinie - Bożena Zacharska, Elżbieta Dzido
 • gimnastyka korekcyjna Tomasz Niewęgłowski, Agnieszka Józwik
 • logopeda - Anna Bednarczyk
 • biblioteka - Agnieszka Pycka, Bożena Zacharska
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Katarzyna Nowicka, Halina Jalowska, Barbara Krasuska
 • nauczyciel wspomagający: Katarzyna Nowicka, Joanna Maros, Joanna Goławska - Ciężka, Ewa Jabłońska
 • zajęcia rewalidacyjne: Monika Łazuga, Anna Bednarczyk, Joanna Goławska - Ciężka, Ewa Jabłońska, Katarzyna Nowicka
 • pedagog - Dorota Józwik
 • psycholog - Magdalena Kępista