Harmonogram Zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna:

Art.68 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.996)

Lp.

Zebranie z Rodzicami

Data  i godz. spotkania

Tematyka spotkania

  1.  

Rodzice dzieci przedszkolnych (3,4,5 – letnich)

31 sierpnia 2020 roku (piątek),  godz.16.00, 17.00

Organizacja pracy przedszkola, procedury reżimu sanitarnego

  1.  

Rodzice uczniów SP i dzieci 6-letnich

pierwszy tydzień września 2020 roku, godz. 15.00 - 16.00

Organizacja pracy szkoły, wymagania edukacyjne wobec uczniów, powołanie Rady Rodziców i tzw. trójek klasowych, sprawy różne, omówienie procedur bezpieczeństwa w szkole

3.

Rodzice uczniów SP i P

do ustalenia

Informacje na temat postępów
w nauce i zachowaniu uczniów, sprawy różne

4.

Rodzice uczniów SP i dzieci 6-letnich, P

do ustalenia

Wyniki klasyfikacji półrocznej, sprawy różne, rekrutacja dzieci do przedszkola

5.

Rodzice uczniów SP

do ustalenia

Informacje na temat postępów
w nauce i zachowaniu uczniów, sprawy różne, omówienie procedur sprawdzianu klas 8, rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych

6.

Rodzice uczniów SP
oraz wychowanków przedszkola

do ustalenia

Wyniki klasyfikacji rocznej, sprawy różne, rekrutacja do przedszkola

 

Powyższe daty spotkań mogą ulec zmianie, wówczas zostaną Państwo o tym poinformowani.

                                                                                             Opracował:

                                                                                Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszkowie

                                                                                         Mirosława Renata Swędra