Kwota opłat dodatkowe godziny przedszkolne

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU- LISTOPAD

DO GODZINY 13,30

1h

20 zł

DO GODZINY 14,30

2h

40 zł

DO GODZINY 15,30

3h

60 zł

DO GODZINY 16,10

4h

80 zł

Godziny za religię: 8 zł

Opłaty za godziny wpłacamy na konto:

Nr konta: 76 9206 0009 5500 3359 2000 0010    WAŻNE! W TERMINIE OD 2 DO 5 LISTOPADA.

W tytule: imię i nazwisko dziecka, oddział, opłata za pobyt do godz. (wpisać)

Osoby, które w miesiącu październiku dokonały przelewu po terminie, zobowiązane są doliczyć odsetki ustawowe razem z wpłatą listopadową. O wysokości tych odsetek można się dowiadywać telefonicznie pod numerem 25 755 41 18