Opłaty za wyżywienie LISTOPAD

Kwota wpłat za wyżywienie - MIESIĄC LISTOPAD 

WPŁAT DOKONUJEMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DO 5 DNIA MIESIĄCA. Opłaty, które wpłyną po tym terminie automatycznie zostaną zwrócone na konto nadawcy.

RODZAJ POSIŁKU

PRZEDSZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA

Śniadanie

18 zł

--------------

Zupa

20 zł

19 zł

II danie

60 zł

57 zł

Razem

98 zł

76 zł

Nr konta: 31 9206 0009 5500 3346 2000 0030

W tytule: opłata za wyżywienie, miesiąc np. październik, imię i nazwisko, klasa, zupa lub II danie lub zupa +II danie lub całość