Procedury bezpiecznego korzystania ze stołówki

 Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki

 1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialni są nauczyciele.
 2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie
  z ustalonym harmonogramem.
 3. Uczniowie spożywają posiłki w małych grupach.
 4. Podczas przychodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać.
 5. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:
  1. pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł,
  2. pomieszczenie zostało wywietrzone.
 6. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
 7. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości
  i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.
 8. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków, najlepiej w odległości 1,5 m.
 9. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur.
 10. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki
  i maseczkę.
 11. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600C
  z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
 12. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu grupy ze stołówki.
 13. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy.