Dokumenty, regulaminy i instrukcje szkolne (pdf).

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PRZEDSZKOLA

Dokument zawiera program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Wojcieszkowie w roku szkolnym 2019/20.

 

 Dokument zawiera Statut Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie.

Dokument zawiera aneks do Statutu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w  Wojcieszkowie.

Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Wojcieszkowie z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie.

Program zajęć z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII przedstawia poniższy dokument

 INSTRUKCJE i REGULAMINY i PROCEDURY

Dokument zawiera Regulamin edukacji zdalnej w Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

Dokument przedstawia Regulamin dowożenia uczniów w Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

 W instrukcji przedstawiono sposób korzystania z dziennika elektronicznego UONET+ firmy Vulcan.

instrukcja Uonet

 Poniższy dokument przedstawia Regulamin stołówki Zespołu Szkół w Wojcieszkowie.

instrukcja Uonet

 

Dokument zawiera Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

instrukcja Uonet