„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem!”

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do udziału w organizację Dnia Bezpiecznego Internetu. W ramach tegorocznych obchodów wychowawcy klas starszych przeprowadzili godziny wychowawcze online, a wychowawcy klas młodszych zajęcia stacjonarne, podczas których inicjowali i propagowali działania na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. W promowanie pozytywnych zastosowań Internetu włączyła się także biblioteka szkolna oraz Samorząd Uczniowski. Zostały wykonane gazetki tematyczne i przeprowadzone pogadanki dla czytelników biblioteki. Dla nauczycieli i rodziców zostały udostępnione,  na portalach społecznościowych,  informacje na temat zagrożeń dzieci i młodzieży płynących z niewłaściwego korzystania z internetu.