REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA i KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i klasy I.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola składają tylko deklarację natomiast przyjmowani po raz pierwszy składają wnioski. 

Niezbędne dokumenty będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: dokumenty szkoły. 

Wnioski i deklaracje proszę składać w sekretariacie szkoły do 12 kwietnia 2021 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie

Mirosława Swędra