Ogłoszenie dla Rodziców dzieci przedszkolnych i "zerówki"

Informuję, iż z dniem 4 stycznia 2021 roku wszystkie oddziały przedszkolne łącznie z zerówką zaczynają pracę w normalnym trybie. Nie ma już dyżuru w grupach łączonych. Jako jednostka nieferyjna pracujemy bez przerwy. Nie ma wobec tego ferii zimowych, które dotyczą szkoły podstawowej. Zapraszam od poniedziałku.  

Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszkowie

Mirosława Swędra