PLAN ZAJĘĆ klas IV - VIII

Poniżej zamieszczono link, pod którym znajdziecie najbardziej aktualny plan lekcji na bieżący tydzień. Niektórych przedmiotów nie ma w planie. Stąd te okienka. Znając ten plan będzie Wam łatwiej zorientować się, które lekcje będą prowadzone on-line, a które tylko zadawane. Ponadto nie będzie konieczności planowania tych lekcji w kalendarzu TEAMS. 

Plan może się jeszcze zmieniać.

https://drive.google.com/file/d/1vFofNOyE4mlVK2ndqyVzzeLV7wVU97Ha/view?usp=sharing

 

Plan od 02 do 06.11.2020 roku:

 https://zswojcieszkow.sharepoint.com/:w:/s/RADAPEDAGOGICZNAZSwWOJCIESZKOWIE/EdQONQqtHSdDuhiTCMxbgPYBJ8ZHL0Ry1_RLG-jQKmaFMQ?e=qYM1cV