Nauczanie zdalne klas IV - VIII

Od poniedziałku tj. 26 października 2020 roku klasy od IV do VIII przechodzą na zdalny system nauki.

Lekcje będą odbywać się z wykorzystaniem platformy Office 365 (Teams) oraz dziennika elektronicznego.

Nauczyciele będą też wykorzystywać inne aplikacje rekomendowane przez MEN np. e-podręczniki, zdalna lekcja, e-lektury itp.

W okresie wcześniejszym zadbaliśmy o to, by każdy uczeń miał utworzone konto, zarówno w dziennik elektronicznym, jak i w aplikacji Microsoft Teams. Szczegóły dotyczące planu zajęć na poniedziałek zostaną przekazane przez wychowawców na grupach klasowych messenger.

O zmianach będziemy informować.

Dyrektor Zespołu Szkół Mirosława Renata Swędra