NIEZNACZNA ZMIANA PLANU

Od 7 stycznia 2020 roku nieznacznie ulega zmianie plan lekcji. Bardzo proszę sprawdzić to w dzienniku elektronicznym (plan na stronie szkoły jest nieaktualny).

Dyrektor szkoły Mirosława Swędra